Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom,dentystom, pielęgniarkom i położnym.

W trakcie trwania procesu leczenia niejednokrotnie dochodzi do popełnienia błędów w sztuce lekarskiej, które niosą za sobą bardzo często poważne komplikacje dla zdrowia pacjenta. Do najczęściej spotykanych w praktyce błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań należą: błędy lekarskie i zaniedbania związane z porodem, błędy lekarskie związane z prowadzeniem ciąży, błędnie wykonane zabiegi chirurgiczne, błędy diagnostyczne, błędy związane z nieudzieleniem pacjentowi świadczeń medycznych, błędy i zaniedbania lekarzy dentystów oraz zakażenia szpitalne.

Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań zakładu opieki zdrowotnej lub błędu w sztuce lekarskiej może dochodzić następujących roszczeń cywilnych:

  • odszkodowania

  • zadośćuczynienia

  • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość

  • ustalenia dalszej odpowiedzialności na przyszłość podmiotu świadczącego usługi medyczne

Usługi Kancelarii w zakresie roszczeń cywilnych obejmują:

  • analizę dokumentacji w sprawie

  • ustalenie strategi postępowania

  • uczestniczenie w negocjacjach z ubezpieczycielem

  • przygotowanie pism procesowych

  • reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz na rozprawach w postępowaniu sądowym.

W zakresie swojej praktyki reprezentuję również interesy pacjentów w trakcie toczących się przeciwko lekarzom postępowaniach karnych. Powyższa reprezentacja obejmuje występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i w trakcie toczącego się już postępowania sądowego.

Szanowny Kliencie pamiętaj, iż sprawy z zakresu prawa medycznego należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw sądowych, więc pomoc profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat jest nieodzowana.

Pozostałe usługi