Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy. Kancelaria zdobyła bogate doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych na potrzeby postępowania sądowego, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego, dokonywanie analizy i opiniowanie umów o pracę oraz wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych. Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu zapewnia swym Klientom kompleksową obsługę prawną.

Poniżej znajdą Państwo listę przykładowych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie których Kancelaria udziela pomocy prawnej. Jeżeli w poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu ustalenia czy Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie, której Państwa sprawa dotyczy.

Porady prawne obejmują m.in.:

  • sprawy o ustalenie stosunku pracy
  • sprawy o przywrócenie do pracy
  • sprawy o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • sprawa o zapłatę wynagrodzenia, w tym zapłaty za nadgodziny
  • sprawy o sprostowanie i wydanie świadectwa pracy
  • opiniowanie i analiza umów o pracę, regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzenia
  • opiniowanie i analiza kontraktów menadżerskich, regulacji dotyczących zakazu konkurencji i odpowiedzialności majątkowej pracowników
  • sprawy o zapłatę odszkodowania za wypadek przy pracy
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentacja ubezpieczonego przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi oraz z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

Zapraszamy do kontaktu

Pozostałe usługi