adwokatszajdak@gmail.comul. Lędzińska 47, 43-140  Lędziny  ul. Sienkiewicza 7, 43-100  Tychy 

Adwokat Dlaczego warto?

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy podmiot niezależnie od tego czy ma wykształcenie prawnicze i ukończoną odpowiednią aplikację może świadczyć usługi prawne. Wiążą się z tym liczne zagrożenia, o których większość klientów korzystający z takich usług nie zdaje sobie sprawy. Fachową pomocą oraz wsparciem służy Państwu profesjonalna kancelaria adwokacka. Chciałbym w związku z tym przedstawić szereg argumentów, które jak sądzę przekonają Państwo do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat.

kancelaria adwokacka paweł szajdak

01Tradycja

Adwokatura Polska została utworzona 2 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Adwokatura Polska od chwili powstania, przez cały okres II Rzeczpospolitej, okres okupacji hitlerowskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aż do chwili obecnej broni podstawowych wolności oraz stoi na straży praworządności i praw człowieka.

Taka postawa prezentowana przez poszczególnych adwokatów niezmiennie od chwili jej powstania zaowocowała rosnącym prestiżem zawodu oraz zbudowała zaufanie obywateli do adwokatury. Konsekwencją tak wyśrubowanych wymagań merytorycznych i etycznych jest dążenia przez organy adwokatury do eliminowania z jej szeregów osób, które nie są wstanie sprostać wymaganiom stawianym członkom profesji.

Atrybuty adwokata - młotek sędziowski

02Adwokat a etyka zawodowa

Każdy adwokat jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki adwokackiej. Zasady te zostały stworzone w celu dbałości o jak najwyższe standardy, którymi powinien kierować się adwokat w kontaktach z Klientami i w czasie prowadzenia ich spraw. Etyka adwokacka ma służyć jak najlepszej ochronie interesu klienta, a za naruszenie tych zasad adwokat może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli zatem w grę wchodzi prawnik Tychy, to z pewnością udało nam się zająć silną pozycję wśród śląskich kancelarii prawniczych przestrzegających zasad etyki adwokackiej.

Osoby korzystające z usług adwokata

03Tajemnica adwokacka

Właściwe prowadzenie sprawy przed Sądem wymaga od adwokata niejednokrotnie uzyskania od swoich klientów informacji, które są ściśle związane z ich życiem osobistym, rodzinnym , popełnionymi przez nich przestępstwami lub wykroczeniami. Szanowny Kliencie zgłaszając się do adwokata masz pewność, iż zostaną zachowane w tajemnicy wszelkie okoliczności, które wiążą się z udzielaną poradą prawną lub prowadzoną sprawę. Za niedochowanie tajemnicy adwokatowi grożą surowe konsekwencje dyscyplinarne, włącznie z wydaleniem z zawodu.

Teczka i długopis

04Doświadczenie

Podstawową drogą dojścia do zawodu adwokata jest ukończenie trzyletniej aplikacji adwokackiej i pozytywne zdanie egzaminu zawodowego, który sprawdza zarówno wiedzę merytoryczną i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Każdy aplikant w czasie trwania aplikacji zdobywa niezbędne doświadczenie zawodowe po patronatem innego doświadczonego adwokata.

Obowiązki aplikanta obejmują zastępstwo swojego patrona przed Sądami, organami administracji publicznej, a także w trakcie przesłuchań w prokuraturze co sprawia, iż aplikant poznaje praktyczne strony i specyfikę działania tych organów. Ta stosunkowo długa droga dojścia do zawodu adwokata przeplatana licznymi egzaminami i wieloletnią praktyką ma na celu zagwarantowanie, iż zawód adwokata wykonują wyłącznie osoby o dużej wiedzy, sporym doświadczeniu i nieskazitelnym charakterze.

Szkolenia zawodowe dla prawników

05Szkolenie zawodowe

Uzyskanie tytułu zawodowego przez adwokata nie zwalnia go z dalszego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Każdy adwokat wykonujący zawód jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez miejscową Izbę Adwokacką oraz poszerzania wiedzy w swoim własnym zakresie. Z odbytych szkoleń każdy adwokat jest zobowiązany składać władzom adwokatury stosowne sprawozdanie. Nieprzestrzegania powyższego obowiązku grozi każdemu adwokatowi poniesieniem konsekwencji dyscyplinarnych

Szanowny Kliencie, tylko doskonalenie zawodowe, do którego jest zobowiązany każdy adwokat daje gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług. Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z informacjami o kancelarii adwokackiej adwokat Paweł Szajdak (Tychy).

Prawnicy podczas rozmowy

06Rynek

W chwili obecnej na terenie województwa śląskiego usługi prawne oprócz adwokatów i radców prawnych świadczą również inne podmioty określane często potocznie mianem doradców prawnych. Klienci korzystający z usług doradców prawnych często nie są świadomi tego, że ich pełnomocnik nie jest adwokatem lub radcą prawnym. Podmioty świadczące usługi w formie doradztwa prawnego bardzo często nie skończyły żadnej aplikacji prawniczej i nie są wpisane na listę adwokatów i radców prawnych. Oczywiście zgodnie z zasadą wolnego rynku każda z osób poszukująca pomocy prawnej może z usług takich podmiotów skorzystać, lecz powinien być to wybór świadomy.

Szanowny Kliencie sprawdź na stronie www.rejestradwokatow.pl czy prawnik, z którego usług korzystasz jest adwokatem.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

07Ubezpieczenie

Każdy adwokat wykonujący zawód jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku popełnienia błędu przez adwokata posiadane przez niego ubezpieczenie cywilne daje realną możliwość dochodzenia od niego odszkodowania i zabezpiecza interesy klienta.

Adwokat Paweł Szajdak

Adwokat Paweł Szajdak Zapraszam do współpracy

Skontaktuj się