Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń.

Oferta Kancelarii obejmuje przede wszystkim obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, tj. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Obecność profesjonalnego obrońcy jakim jest adwokat, jest szczególnie ważna na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed prokuratorem lub policją, gdyż podjęte przez podejrzanego i jego obrońcę kroki na tym etapie postępowania mają często decydujący wpływ na jego końcowy wynik.

W swojej praktyce dążę zawsze do korzystnego dla Klienta zakończenia postępowania karnego jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu. W przypadku wniesienia jednak aktu oskarżenia do Sądu reprezentuję oskarżonego zarówno przed Sądem I instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym.

Poza obroną oskarżonego niejednokrotnie reprezentuję również pokrzywdzonych w toku postępowania karnego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego. Na życzenie pokrzywdzonych sporządzam zawiadomienie o przestępstwie, prywatny akt oskarżenia oraz subsydiarny akt oskarżenia w sprawach w których prokuratura odmówiła wniesienia aktu oskarżenia.

Poza kompleksowym prowadzeniem sprawy naszych Klientów pomagam również doraźnie, a to w szczególności: reprezentuję interesy Klientów podczas jego zatrzymania przez organy ścigania, bronię Klientów na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych, wnoszę również zażalenia na postanowienia wydane w tym przedmiocie.

W zakres mojej praktyki wchodzi również prowadzenie spraw odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Ponadto reprezentuje Klientów w zakresie prawa karnego wykonawczego w następujących sprawach:

  • sprawy o dozór elektroniczny
  • sprawy o odroczenie odbywania kary
  • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • sprawy o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o zarządzenie wykonania kary
  • sprawy o rozłożenie grzywny na raty

Pozostałe usługi