adwokatszajdak@gmail.comul. Lędzińska 47, 43-140  Lędziny  ul. Sienkiewicza 7, 43-100  Tychy 

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna przedsiębiorców jest jedną z moich głównych specjalizacji i podchodzę do niej ze szczególną atencją. Zapewniam pomoc i doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Skontaktuj się
Oferta kancelarii

Profesjonalna obsługa prawna

W zależności od potrzeb naszych Klientów prowadzę stałą lub doraźną obsługę prawną, która obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy i prawa autorskiego. Kancelaria adwokacka świadczy następujące usługi w ramach prowadzonej obsługi prawnej:

  • zakładanie podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie umów spółek handlowych
  • rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pomoc prawna przedsiębiorcom w bieżącej działalności, w tym sporządzanie opinii prawnych, projektów umów oraz bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja na etapie przedsądowym w sprawach gospodarczych, w tym w szczególności sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugodowe załatwienie sporów
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego
Prawo gospodarcze
Kancelaria Adwokacka Adwokat Lędziny Paweł Szajdak

Adwokat Paweł Szajdak

Zapraszam do kontaktu!

Skontaktuj się