Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Obsługa prawna przedsiębiorców jest jedną z moich głównych specjalizacji i podchodzę do niej ze szczególną atencją. Zapewniam pomoc i doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od potrzeb naszych Klientów prowadzę stałą lub doraźną obsługę prawną, która obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Kancelaria adwokacka świadczy następujące usługi w ramach prowadzonej obsługi prawnej:

  • zakładanie podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie umów spółek handlowych
  • rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pomoc prawna przedsiębiorcom w bieżącej działalności, w tym sporządzanie opinii prawnych, projektów umów oraz bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja na etapie przedsądowym w sprawach gospodarczych, w tym w szczególności sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugodowe załatwienie sporów
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego

Pozostałe usługi