Formy rozliczeń

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka proponuje Państwu następujące sposoby rozliczenia wynagrodzenia:

  • za poradę prawną- jednorazowe wynagrodzenie za udzieloną poradę prawną wynosi 120,00 zł brutto
  • za czynność lub sprawę- wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (np. sporządzenie pozwu, opinii prawnej, projektu umowy) lub prowadzoną sprawę (postępowanie sądowe lub administracyjne) w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem.
  • godzinowe- wynagrodzenie stanowi iloczyn czasu pracy poświęconego na czynność lub sprawę i ustalonej indywidualnie z Klientem stawki godzinowej .Powyższy sposób rozliczenia kierowany jest dla podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych, które sporadycznie korzystają z usług Kancelarii. Przy ustaleniu wysokości stawki godzinowej bierze się pod uwagę stopień skomplikowania i rodzaj sprawy.
  • ryczałtowe- jest to stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną w umowie z Klientem ilość godzin przeznaczonych przez Kancelarię na obsługę prawną podmiotu. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających permanentne potrzeby w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. To najlepsza dla podmiotów gospodarczych forma współpracy, dająca możliwość korzystania ze wszystkich usług Kancelarii w najniższych cenach.

Kompleksowe wsparcie w trudnych chwilach

Na pierwszym miejscu stawiam dobro i satysfakcję Klienta. Udzielam kompleksowego wsparcia na każdym etapie współpracy. Zdobyte informacje staram się przekazywać prostym oraz zrozumiałym językiem, gdyż zdaję sobie sprawę, że nie każdy zna skomplikowany język prawny. Podejmuję się nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych spraw.

W swojej pracy stawiam na sumienność i odpowiedzialność. Zawsze robię wszystko, aby sprawa zakończyła się pomyślnie. Zajmuję się organizacją formalności oraz potrzebnej dokumentacji. Pragnę, jak najbardziej odciążyć klienta z obowiązków związanych z prowadzeniem sprawy. Reprezentuję jego interesy przez organami państwowymi, a także na sali sądowej.

Porady prawne